Rola ustawy o lasach w kształtowaniu gospodarki leśnej w Polsce - 27 lat doświadczeń

Planowany termin rozpoczęcia: 
01:mar:2019
Planowany termin zakończenia: 
01:mar:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Współorganizatorzy: 
Studenckie Forum Administracyjne "Ad Vocem"
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Monika Ziniewicz: ziniewicz.m@gmail.com , Sebastian Bentkowski: s.bentkowski@interia.pl
Miejsce obrad: 
Aula Cytrynowa, Centrum Konferencyjne, ul. Benedykta Dybowskiego 11, 10-719 Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa