Rodzina - polityka - globalizacja. Na kanwie walki o rodzinę Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Planowany termin rozpoczęcia: 
13:Maj:2021
Planowany termin zakończenia: 
14:Maj:2021
Nazwa organizatora: 
Katedra Nauk o Rodzinie Wydział Teologii UWM
Współorganizatorzy: 
Anthropos Institute International (Sankt Augustin/Chicago) National Pedagogical Dragomanov University (Kiev) Ivano-Frankivsk Theological Academy of Greek-Catholic Church, Wydział Teologiczny UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II, Pol Stow. Familiologiczne
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Jacek Pawlik
Miejsce obrad: 
Wydział Teologii UWM (Konferencja on-line)
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa