Retromania jako stan kultury: źródła – formy – następstwa

Planowany termin rozpoczęcia: 
11:kwi:2019
Planowany termin zakończenia: 
12:kwi:2019
Nazwa organizatora: 
Instytut Polonistyki i Logopedii
Jednostka: 
Wydział Humanistyczny
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Piotr Przytuła
Miejsce obrad: 
Wydział Humanistyczny UWM, ul. K. Obitza 1
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa