Regionalne uwarunkowania rynku nieruchomości

Planowany termin rozpoczęcia: 
16:lis:2018
Planowany termin zakończenia: 
16:lis:2018
Nazwa organizatora: 
Wydział Nauk Ekonomicznych
Współorganizatorzy: 
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie
Jednostka: 
Wydział Nauk Ekonomicznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab. Wiesława Lizińska
Miejsce obrad: 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 9, s. 102
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa