„Projektowanie w pracy socjalnej - od badania poprzez kształcenie do działania”

Planowany termin rozpoczęcia: 
17:paź:2018
Planowany termin zakończenia: 
19:paź:2018
Nazwa organizatora: 
Katedra Pedagogiki Społecznej
Współorganizatorzy: 
Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Prof. UWM dr hab. Ewa Kantowicz
Miejsce obrad: 
Wydział Nauk Społecznych, Stara Kotłownia UWM
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych