Problemy w inżynierii mechanicznej

Planowany termin rozpoczęcia: 
26:cze:2019
Planowany termin zakończenia: 
28:cze:2019
Nazwa organizatora: 
Wydział Nauk Technicznych
Współorganizatorzy: 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Olsztynie, Studenckie Koło Robotów Mobilnych
Jednostka: 
Wydział Nauk Technicznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab inż. Zdzisław Kaliniewicz, prof. UWM
Miejsce obrad: 
a. prof. Z. Martiniego-ul. Oczapowskiego 11; Hotel HP Park-ul. Warszawska 119
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych