„Prawnokarne, kryminologiczne i wiktymologiczne aspekty zjawiska zaginięć”

Planowany termin rozpoczęcia: 
27:Maj:2021
Planowany termin zakończenia: 
27:Maj:2021
Nazwa organizatora: 
Katedra Kryminologii i Kryminalistyki
Współorganizatorzy: 
Uniwersytet Warszawski, ITAKA
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Joanna Narodowska
Miejsce obrad: 
MS TEAMS konferencja zdalna
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych