Prawnokarne, kryminologiczne i wiktymologiczne aspekty zjawiska zaginięć (konferencja odwołana)

Planowany termin rozpoczęcia: 
04:cze:2020
Planowany termin zakończenia: 
04:cze:2020
Nazwa organizatora: 
Katedra Kryminologii i Kryminalistyki
Współorganizatorzy: 
n/d
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Joanna Narodowska
Miejsce obrad: 
Sala 306 Biblioteka Uniwersytecka
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Rosyjski Niemiecki
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych