Prawne aspekty ochrony zdrowia

Planowany termin rozpoczęcia: 
20:Maj:2019
Planowany termin zakończenia: 
20:Maj:2019
Nazwa organizatora: 
Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Votum
Współorganizatorzy: 
Studenckie Koło Naukowe Medycyny Humanistycznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Joanna Juchniewicz
Miejsce obrad: 
Olsztyn, Centrum Konferencyjne UWM
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa