Prawa pracownika w pandemii COVID -19

Planowany termin rozpoczęcia: 
28:kwi:2021
Planowany termin zakończenia: 
28:kwi:2021
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
Współorganizatorzy: 
Państwowa Inspekcja Pracy
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Krystyna Ziółkowska
Miejsce obrad: 
MS Teams
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna