Praca człowieka - szanse i wyzwania w XXI w.

Planowany termin rozpoczęcia: 
29:lis:2019
Planowany termin zakończenia: 
29:lis:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Współorganizatorzy: 
Państwowa Inspekcja Pracy
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Katarzyna Jaworska
Miejsce obrad: 
Wydział Prawa i Administracji
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa