Polsko-Litewskie Forum Prawa Spółek i Prawa Gospodarczego. Nowe rozwiązania prawne dotyczące funkcjonowania spółek w prawie polskim i litewskim.

Planowany termin rozpoczęcia: 
15:wrz:2023
Planowany termin zakończenia: 
16:wrz:2023
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Michał Gornowicz
Miejsce obrad: 
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa