Po drugiej stronie lustra - nowe spojrzenie na autyzm

Planowany termin rozpoczęcia: 
15:cze:2019
Planowany termin zakończenia: 
15:cze:2019
Nazwa organizatora: 
Zespół Biochemii Medycznej Katedry Biochemii (Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM)
Współorganizatorzy: 
ALAB Laboratoria, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
Jednostka: 
wydział Biologii i Biotechnologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
prof. dr hab. Elżbieta Kostyra, prof. zw.
Miejsce obrad: 
Sale 306 i 307 w Bibliotece Uniwersyteckiej, UWM w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa