Ogólnopolski XXIX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Wyzwania dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”.

Planowany termin rozpoczęcia: 
05:wrz:2023
Planowany termin zakończenia: 
07:wrz:2023
Nazwa organizatora: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Jednostka: 
Wydział Nauk Ekonomicznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Mariola Grzybowska-Brzezińska
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjne UWM w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa