Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawa więźniów w europejskim systemie prawnym"

Planowany termin rozpoczęcia: 
19:Maj:2022
Planowany termin zakończenia: 
19:Maj:2022
Nazwa organizatora: 
Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka "Ius Homini" UWM
Współorganizatorzy: 
Weronika Libuda, Julia Kowalska, Kamil Gromada, Magdalena Perzanowska, Karolina Maj, Mikołaj Mirecki
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Radosław Fordoński
Miejsce obrad: 
Platforma Google Meet
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa