Ogólnopolska Konferencja. Jak zapobiegać zachowaniom samobójczym? Jak pomóc dzieciom w kryzysie i po próbie samobójczej?

Planowany termin rozpoczęcia: 
31:Maj:2023
Planowany termin zakończenia: 
31:Maj:2023
Nazwa organizatora: 
Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego
Współorganizatorzy: 
Zespół Placówek Specjalnych w Olsztynie; Olsztyńskie Stowarzyszenie ZPS+; Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM
Miejsce obrad: 
Wydział Teologii UWM w Olsztynie, Hozjusza 15, Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa