Ochrona praw konsumenta- wyzwania i rozwiązania.

Planowany termin rozpoczęcia: 
15:lut:2019
Planowany termin zakończenia: 
15:lut:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego oraz Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sadowoadministracyjnego
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Piotr Aszkiełowicz
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjne
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa