Ochrona praw dziecka w kontekście Konwencji ONZ: wymiar pedagogiczny, psychologiczny, prawny i informacyjny

Planowany termin rozpoczęcia: 
23:lis:2020
Planowany termin zakończenia: 
23:lis:2020
Nazwa organizatora: 
Filia UWM w Ełku, Western Ukrainian National University, Socio-Humanitarian Factulty (Ukraine)
Jednostka: 
Wydział Studiów Technicznych i Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr Jacek Mrozek
Miejsce obrad: 
online
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Ukraiński
Zasięg : 
Międzynarodowa