Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

Planowany termin rozpoczęcia: 
29:lis:2018
Planowany termin zakończenia: 
30:lis:2018
Nazwa organizatora: 
Instytut Polonistyki i Logopedii
Jednostka: 
Wydział Humanistyczny
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Joanna Chłosta-Zielonka
Miejsce obrad: 
Centrum Nauk Humanistycznych
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa