XXXIII Konferencja Embriologiczna Rośliny – Zwierzęta – Człowiek

Planowany termin rozpoczęcia: 
23:Maj:2018
Planowany termin zakończenia: 
26:Maj:2018
Nazwa organizatora: 
Katedra Zoologii
Współorganizatorzy: 
Polska Akademia Umiejętności
Jednostka: 
wydział Biologii i Biotechnologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Prof. dr hab. Alicja Boroń
Miejsce obrad: 
Hotel Park, ul. Warszawska 119, Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa