Feminizacja przestępczości – kobieta jako ofiara i sprawca przestępstwa

Planowany termin rozpoczęcia: 
29:Maj:2018
Planowany termin zakończenia: 
29:Maj:2018
Nazwa organizatora: 
Katedra Procesu Karnego, Koło Naukowe Postępowania Karnego "Accusatio"
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dr Rossana Broniecka
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjne UWM w OLsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa