Od kodeksu Karzącego do współczesności. 200 lat polskich kodyfikacji karnych

Planowany termin rozpoczęcia: 
14:cze:2018
Planowany termin zakończenia: 
14:cze:2018
Nazwa organizatora: 
Katedra Prawa Karnego Materialnego i Prawa WYkroczeń, Katedra Prawa Wykonawczego i Psychologii Sądowej, Katedra Prawnej Ochrony Państwa
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dr hab. Wojciech Cieślak, prof UWM
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjne UWM w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa