Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne problemy identyfikacji kryminalistycznej

Planowany termin rozpoczęcia: 
22:Maj:2018
Planowany termin zakończenia: 
23:Maj:2018
Nazwa organizatora: 
Koła Naukowe Nauk Cywilistycznych
Współorganizatorzy: 
Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dr Magdalena Rzewuska
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjne UWM w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa