17 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Kultura muzyczna Warmii i Mazur pod hasłem „Muzyka w stuleciu niepodległej Ojczyzny”.

Planowany termin rozpoczęcia: 
18:Maj:2018
Planowany termin zakończenia: 
18:Maj:2018
Nazwa organizatora: 
Katedra Nauk o Sztuce i Wiedzy o Kulturze
Współorganizatorzy: 
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
Jednostka: 
Wydział Sztuki
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM
Miejsce obrad: 
Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego, Barczewo
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Rosyjski
Zasięg : 
Międzynarodowa