Inżynieria procesów budowlanych

Planowany termin rozpoczęcia: 
22:paź:2018
Planowany termin zakończenia: 
24:paź:2018
Nazwa organizatora: 
-
Współorganizatorzy: 
Mgr Grażyna Grzyb Tel: 89 523 47 28
Jednostka: 
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dr inż. Elżbieta Szafranko
Miejsce obrad: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych