III Szkoła Inżynierii Systemów Bio Technicznych

Planowany termin rozpoczęcia: 
19:wrz:2018
Planowany termin zakończenia: 
22:wrz:2018
Nazwa organizatora: 
-
Współorganizatorzy: 
Mgr Karolina Szturo Tel. 89 524 61 25 e-mail: karolina.grzywinska_(at)_uwm.edu.pl
Jednostka: 
Wydział Nauk Technicznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dr hab. inż. Ryszard Myhan
Miejsce obrad: 
-
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych