Wizerunek/image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu

Planowany termin rozpoczęcia: 
26:cze:2018
Planowany termin zakończenia: 
28:cze:2018
Nazwa organizatora: 
Centrum Badań Europy Wschodniej
Współorganizatorzy: 
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie
Jednostka: 
Wydział Humanistyczny
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz
Miejsce obrad: 
Centrum Nauk Humanistycznych
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Rosyjski
Zasięg : 
Międzynarodowa