V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Między słowami – między światami” – komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii.

Planowany termin rozpoczęcia: 
23:kwi:2018
Planowany termin zakończenia: 
24:kwi:2018
Nazwa wydziału: 
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
miedzy.slowami_(@)_wp.pl
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM
Miejsce obrad: 
Wydział Humanistyczny, UWM w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Niemiecki Francuski
Zasięg :