Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym. Aspekty transkulturowe

Planowany termin rozpoczęcia: 
20:kwi:2018
Planowany termin zakończenia: 
20:kwi:2018
Nazwa organizatora: 
-
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Anna Leszczyńska-Rejchert
Miejsce obrad: 
Wydział Nauk Społecznych, UWM w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych