III Seminarium Warmińsko-Mazurskiej Pedagogiki Specjalnej” na temat: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością – szanse, możliwości, ograniczenia

Planowany termin rozpoczęcia: 
19:kwi:2018
Planowany termin zakończenia: 
19:kwi:2018
Nazwa wydziału: 
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
marzenna.zaorska_(@)_uwm.edu.pl
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Prof. dr hab. Marzenna Zaorska, prof. zw.
Miejsce obrad: 
Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Kolo w Nidzicy, ul. Krzywa 9, 13-100 Nidzica
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg :