Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych

Planowany termin rozpoczęcia: 
21:wrz:2023
Planowany termin zakończenia: 
23:wrz:2023
Nazwa organizatora: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jednostka: 
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM - Prorektor ds. Kształcenia, osoba do kontaktu: Katarzyna Sobczyńska-Wójcik
Miejsce obrad: 
UWM z Olsztynie, Hotel Park w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa