Nowe technologie w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych

Planowany termin rozpoczęcia: 
29:Maj:2023
Planowany termin zakończenia: 
30:Maj:2023
Nazwa organizatora: 
Naukowe Koło Prawa Ubezpieczeń Społecznych
Współorganizatorzy: 
Stowarzyszenie Na Rzecz Praworządności w Oświacie
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr Krystyna Ziółkowska
Miejsce obrad: 
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa