XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

Planowany termin rozpoczęcia: 
12:wrz:2022
Planowany termin zakończenia: 
15:wrz:2022
Nazwa organizatora: 
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
Współorganizatorzy: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jednostka: 
wydział Biologii i Biotechnologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dr hab. Małgorzata Dmitryjuk
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM w Olsztynie, ul. Dybowskiego 11
Języki wydarzenia: 
Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa