Efektywność Produkcji Owczarskiej

Planowany termin rozpoczęcia: 
10:paź:2019
Planowany termin zakończenia: 
10:paź:2019
Nazwa organizatora: 
Katedra Hodowli Owiec i Kóz
Współorganizatorzy: 
Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Malborku
Jednostka: 
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Stanisław Milewski
Miejsce obrad: 
Hotel Park, ul. Warszawska 119, Olsztyn, Pawilon Dydaktyczno-Badawczy KHOiK, ul. Słoneczna 50J
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Regionalna