Współczesne wyzwania ochrony środowiska

Planowany termin rozpoczęcia: 
21:wrz:2018
Planowany termin zakończenia: 
22:wrz:2018
Nazwa organizatora: 
Wydział Prawa i Administracji
Współorganizatorzy: 
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Rafał Łyżwa
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, UWM w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Międzynarodowa