Medyczne, teologiczne, etyczne i prawne aspekty oświadczenia pacjenta pro futuro

Planowany termin rozpoczęcia: 
23:paź:2018
Planowany termin zakończenia: 
24:paź:2018
Nazwa organizatora: 
Katedra Teologii Moralnej i Etyki
Współorganizatorzy: 
Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII w Krakowie, Komitet Nauk Teologicznych
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Ks. prf. dr hab. Marian Machinek
Miejsce obrad: 
Wydział Teologii, ul. Hozjusza 15, Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych