Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej

Planowany termin rozpoczęcia: 
17:wrz:2018
Planowany termin zakończenia: 
18:wrz:2018
Nazwa organizatora: 
Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń
Współorganizatorzy: 
Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
Jednostka: 
Wydział Nauk Ekonomicznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska
Miejsce obrad: 
w trakcie ustalania
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych