XII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych. Olsztyn 2018 (XII OKPW)

Planowany termin rozpoczęcia: 
03:paź:2018
Planowany termin zakończenia: 
05:paź:2018
Nazwa organizatora: 
Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej
Współorganizatorzy: 
Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Jednostka: 
Wydział Nauk o Żywności
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Prof. dr hab. Bożenna Kawalec-Pietrenko
Miejsce obrad: 
Hotel Park, ul. Warszawska 119, Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych