Żywienie i nowotwory

Planowany termin rozpoczęcia: 
13:cze:2018
Planowany termin zakończenia: 
14:cze:2018
Nazwa organizatora: 
Katedra Żywienia Człowieka
Współorganizatorzy: 
Oddział Olsztyńsko-Gdański Polskieo Towarzystwa Nauk Żywieniowych
Jednostka: 
Wydział Nauk o Żywności
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Prof. dr hab. Lidia Wądołowska
Miejsce obrad: 
Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia, u. Prawocheńskiego 9, Olsztyn-Kortowo
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa