Religia w społecznym kontekście: etniczność – kultura – struktura

Planowany termin rozpoczęcia: 
07:cze:2018
Planowany termin zakończenia: 
08:cze:2018
Nazwa organizatora: 
Katedra Socjologii
Współorganizatorzy: 
Wydział Teologii UWM w Olsztynie, Sekcja Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Jednostka: 
Wydział Nauk Społecznych
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Prof. dr hab. Marek Sokołowski
Miejsce obrad: 
Katedra Socjologii UWM, ul. Szrajbera 11, Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa