Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej pn. Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe, literackie i kulturowe

Planowany termin rozpoczęcia: 
27:cze:2018
Planowany termin zakończenia: 
28:cze:2018
Nazwa organizatora: 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
Współorganizatorzy: 
Studenckie Koło Slawistyczne
Jednostka: 
Wydział Humanistyczny
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Dr Joanna Nawacka
Miejsce obrad: 
Centrum Humanistyczne UWM w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Rosyjski
Zasięg : 
Międzynarodowa