Wizerunek/image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu

Planowany termin rozpoczęcia: 
26:cze:2019
Planowany termin zakończenia: 
28:cze:2019
Nazwa organizatora: 
Centrum Badań Europy Wschodniej
Współorganizatorzy: 
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Johannes Guttenberg Universitat Mainz, Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft
Jednostka: 
Wydział Humanistyczny
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz
Miejsce obrad: 
Centrum Humanistyczne UWM w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Rosyjski
Zasięg : 
Międzynarodowa