Mniejszości narodowe, etniczne, językowe i religijne we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polonii i Polaków za granicą - konferencja on-line

Planowany termin rozpoczęcia: 
22:wrz:2020
Planowany termin zakończenia: 
24:wrz:2020
Nazwa organizatora: 
Wydział Teologii UWM i Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
Współorganizatorzy: 
Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie, Fundacja Studiów Międzynarodowych
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Jacek Pawlik
Miejsce obrad: 
Konferencja on-line
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa