Międzynarodowe XVI Warmińskie Seminarium Hagiologiczne Święte Kobiety Mistyczki w wierze, kulcie, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna)

Planowany termin rozpoczęcia: 
08:lis:2023
Planowany termin zakończenia: 
08:lis:2023
Nazwa organizatora: 
Zespół organizacyjny: Katedra Teologii Fundamentalne, Dogmatycznej i Nauk Biblijnych
Jednostka: 
Wydział Teologii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Miejsce obrad: 
Wydział Teologii UWM w Olsztynie oraz Aplikacja Google Meet
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Włoski
Zasięg : 
Międzynarodowa