Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne metody identyfikacji zaginionych"

Planowany termin rozpoczęcia: 
04:cze:2020
Planowany termin zakończenia: 
05:cze:2020
Nazwa organizatora: 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zginionych, Uniwersytet Warszawski
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
dr hab. Ireneusz Sołtyszewski, prof. UWM
Miejsce obrad: 
Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Rosyjski Ukraiński
Zasięg : 
Międzynarodowa