Międzynarodowa konferencja na temat ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dawnych Prus Wschodnich

Planowany termin rozpoczęcia: 
06:cze:2024
Planowany termin zakończenia: 
07:cze:2024
Nazwa organizatora: 
Katedra Kryminologii i Kryminalistyki
Współorganizatorzy: 
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Studenckie Koło Naukowe Kryminologii "Vestigium"
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Maciej Duda
Miejsce obrad: 
Centrum Konferencyjne UWM, Aula Cytrynowa
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa