„MIĘDZY SŁOWAMI – MIĘDZY ŚWIATAMI” KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ TRANSLATOLOGII - konferencja on-line

Planowany termin rozpoczęcia: 
26:kwi:2021
Planowany termin zakończenia: 
27:kwi:2021
Nazwa organizatora: 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej i Katedra Filologii Angielskiej
Współorganizatorzy: 
Studenckie Koło Naukowe Hoży Translatorzy
Jednostka: 
Wydział Humanistyczny
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Ewa Kujawska-Lis, Iwona Anna Ndiaye
Miejsce obrad: 
konferencja zdalna
Języki wydarzenia: 
Polski Angielski Rosyjski Niemiecki Francuski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych