Między obroną dobrego imienia narodu a kłamstwem historycznym – perspektywa praw człowieka

Planowany termin rozpoczęcia: 
15:lis:2018
Planowany termin zakończenia: 
16:lis:2018
Nazwa organizatora: 
Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego
Jednostka: 
Wydział Prawa i Administracji
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Rafał Mizerski
Miejsce obrad: 
Olsztyn
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa