Mazurska debata drogowa (konferencja zdalna)

Planowany termin rozpoczęcia: 
17:cze:2020
Planowany termin zakończenia: 
17:cze:2020
Nazwa organizatora: 
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej
Współorganizatorzy: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - finansuje koszty konferencji
Jednostka: 
Wydział Geoinżynierii
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Krzysztof Rząsa
Miejsce obrad: 
Konferencja on line
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa