LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie „Perspektywy i zagrożenia w hodowli i użytkowaniu zwierząt”

Planowany termin rozpoczęcia: 
23:wrz:2021
Planowany termin zakończenia: 
24:wrz:2021
Nazwa organizatora: 
Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, Koło PTZ w Olsztynie
Współorganizatorzy: 
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Jednostka: 
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Email osoby odpowiedzialnej za organizację: 
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację: 
prof. dr hab. Anna Wójcik
Miejsce obrad: 
Konferencja w formie on-line, z możliwością zaproszenia i udziału wykładowców na sesję plenarną, w sytuacji gdy wymogi związane z pandemią COVID-19 pozwolą na ich udział. Miejsce prowadzenia transmisji on-line Wydział Bioinżynierii Zwierząt.
Języki wydarzenia: 
Polski
Zasięg : 
Krajowa z udziałem gości zagranicznych